Експертне обстеження вантажопідіймального устатковання

Вантажопідіймальні крани, машини, ліфти, ескалатори, підйомники; Спеціальні види обладнання підвищеної небезпеки; Технологічний транспорт та інше.
Інформація

Інформація

Експертне обстеження (технічне діагностування)

Експертне обстеження виконується з метою визначення технічного стану обладнання, встановлення можливості, доцільності, умов та строку подальшої його безпечної експлуатації, а також встановлення необхідності проведення ремонту, реконструкції чи виведення з експлуатації.

Експертне обстеження проводиться:

 • Після закінчення граничного терміну експлуатації
 • Перед проведенням реконструкції
 • У разі аварії чи пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості відновлення
 • У разі виявлення зношування (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення
 • В інших випадках відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або з ініціативи замовника (роботодавця).

Крім експертного обстеження, обладнання підлягає проведенню технічного огляду. У загальному вигляді класифікують такі види огляду: первинний, періодичний та позачерговий технічний огляд. Залежно від обсягу робіт останні можна розділити на частковий (ЧТО) та повний (ПТО) технічний огляд.

Загальна інформація
Вантажопідіймальне устатковання, таке як кранівна техніка, підіймальні пристрої та інші механізми, відіграють ключову роль у роботі різних промислових секторів та підприємств. Вони допомагають піднімати та переміщати важкі вантажі, сприяючи підвищенню продуктивності та оптимізації виробничих процесів. Проте, недоліки у функціонуванні та безпеці такого устатковання можуть призвести до серйозних аварій та травм працівників. Тому експертне обстеження вантажопідіймального устатковання стає надзвичайно важливим процесом для забезпечення безпеки та ефективності у роботі.
Значення експертного обстеження
Експертне обстеження вантажопідіймального устатковання - це систематична та комплексна перевірка стану підіймальних механізмів та їх обладнання. Основною метою такого обстеження є:
 1. Забезпечення безпеки: Перевірка вантажопідіймального устатковання допомагає виявити будь-які дефекти, пошкодження або знос, які можуть призвести до аварій або травм. Забезпечення безпеки персоналу та оточуючого середовища є найважливішим аспектом в управлінні таким обладнанням.
 2. Збереження продуктивності: Регулярне обстеження дозволяє виявити будь-які потенційні проблеми та усунути їх до того, як вони стануть критичними. Це допомагає уникнути зупинок у виробництві та зберегти ефективність у роботі.
 3. Виконання законодавчих вимог: Багато країн мають строгі норми та вимоги щодо безпеки вантажопідіймального обладнання. Експертне обстеження допомагає дотримуватися цих норм та уникати юридичних проблем.
 4. Збереження вартості обладнання: Вчасна і професійно проведена діагностика та ремонт дозволяють подовжити термін служби вантажопідіймального устатковання та виявити потреби у заміні окремих компонентів чи механізмів.
Етапи експертного обстеження
Процес експертного обстеження включає наступні етапи:
 1. Перевірка візуального стану: Експерти проводять візуальний огляд устатковання для виявлення видимих дефектів, пошкоджень чи слідів зносу.
 2. Вимірювання та тестування: За допомогою спеціальних інструментів і приладів проводяться вимірювання та тестування ключових параметрів обладнання, таких як навантаження, швидкість, точність підняття тощо.
 3. Аналіз результатів: Експерти аналізують отримані дані для визначення стану устатковання та розробки рекомендацій щодо подальшого обслуговування чи ремонту.
 4. Сертифікація та документація: Після завершення обстеження складається звіт, в якому фіксуються всі виявлені проблеми та рекомендації. Цей звіт може використовуватися для сертифікації та страхування обладнання.
Регулярність обстеження
Регулярність експертного обстеження вантажопідіймального устатковання залежить від кількох факторів, включаючи тип та інтенсивність використання обладнання, законодавчі вимоги, внутрішні політики підприємства та виробника. Проте, в цілому, такі обстеження рекомендується проводити щороку або при досягненні певної кількості робочих годин.

Експертне обстеження вантажопідіймального устатковання - це необхідний елемент в управлінні та експлуатації такого обладнання. Воно допомагає забезпечити безпеку працівників, зберегти ефективність та продуктивність у виробництві, а також виконувати законодавчі вимоги. Важливо дотримуватися регулярної перевірки та обслуговування вантажопідіймального обладнання, щоб запобігти аваріям та зберегти вартість інвестицій у таке обладнання.