Експертне обстеження спеціального виду обладнання підвищеної небезпеки

Технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду; Атракціони підвищеної небезпеки стаціонарні, пересувні та мобільні та інше.
Інформація

Інформація

Експертне обстеження (технічне діагностування)
Експертне обстеження виконується з метою визначення технічного стану обладнання, встановлення можливості, доцільності, умов та строку подальшої його безпечної експлуатації, а також встановлення необхідності проведення ремонту, реконструкції чи виведення з експлуатації.
Експертне обстеження проводиться:
  • Після закінчення граничного терміну експлуатації
  • Перед проведенням реконструкції
  • У разі аварії чи пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості відновлення
  • У разі виявлення зношування (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення
  • В інших випадках відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або з ініціативи замовника (роботодавця).
Крім експертного обстеження, обладнання підлягає проведенню технічного огляду. У загальному вигляді класифікують такі види огляду: первинний, періодичний та позачерговий технічний огляд. Залежно від обсягу робіт останні можна розділити на частковий (ЧТО) та повний (ПТО) технічний огляд.