Експертно обстеження обладнання, що працює під напругою

Електроустановки та електрообладнання, що призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах; Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В та інше.
Інформація

Інформація

Експертне обстеження (технічне діагностування)
Експертне обстеження виконується з метою визначення технічного стану обладнання, встановлення можливості, доцільності, умов та строку подальшої його безпечної експлуатації, а також встановлення необхідності проведення ремонту, реконструкції чи виведення з експлуатації.
Експертне обстеження проводиться:
 • Після закінчення граничного терміну експлуатації
 • Перед проведенням реконструкції
 • У разі аварії чи пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості відновлення
 • У разі виявлення зношування (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення
 • В інших випадках відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або з ініціативи замовника (роботодавця).
Крім експертного обстеження, обладнання підлягає проведенню технічного огляду. У загальному вигляді класифікують такі види огляду: первинний, періодичний та позачерговий технічний огляд. Залежно від обсягу робіт останні можна розділити на частковий (ЧТО) та повний (ПТО) технічний огляд.
Загальна інформація
У сучасному світі, електрична енергія відіграє важливу роль у різних сферах діяльності, включаючи промисловість, транспорт, медицину та домашнє використання. При цьому, обладнання, що працює під напругою, стає ключовим компонентом для забезпечення подачі та розподілу електроенергії. Проте, воно також призводить до високого ризику, пов'язаного з можливістю електротравм та аварій. І саме тому експертне обстеження обладнання, що працює під напругою, є надзвичайно важливим етапом для забезпечення безпеки та надійності електрообладнання.
Значення експертного обстеження обладнання під напругою
Експертне обстеження обладнання, що працює під напругою, це процес систематичної та комплексної перевірки стану електрообладнання з метою забезпечення безпеки та надійності його роботи. Основна мета цього процесу полягає в наступному:
 1. Забезпечення безпеки: Експертне обстеження допомагає виявити будь-які дефекти, пошкодження або неполадки в електрообладнанні, які можуть призвести до коротких замикань, витоку струму або інших аварій, що створюють ризики для життя та здоров'я людей.
 2. Запобігання аваріям: Електричні аварії можуть призвести до значних збитків, включаючи матеріальні втрати та відключення від електромережі. Експертне обстеження допомагає виявити потенційні загрози та вжити заходів для їх запобігання.
 3. Підтримання надійності: Регулярне обстеження дозволяє виявляти будь-які ознаки зносу або відмов в електрообладнанні та здійснювати вчасний ремонт чи заміну компонентів, що може запобігти невідкладним ремонтам та зупинкам у виробництві.
 4. Виконання законодавчих вимог: У багатьох країнах існують суворі нормативи та вимоги щодо безпеки електрообладнання. Експертне обстеження допомагає дотримуватися цих норм та уникати штрафів та юридичних проблем.
Етапи експертного обстеження
Процес експертного обстеження обладнання, що працює під напругою, включає наступні етапи:
 1. Візуальний огляд: Експерти проводять візуальний огляд електрообладнання для виявлення видимих дефектів, тріщин, корозії, або інших ознак зносу чи пошкодження.
 2. Вимірювання та тестування: Проведення вимірювань та тестувань параметрів електрообладнання, таких як напруга, струм, опір, для перевірки їх відповідності нормам та специфікаціям.
 3. Неруйнівні випробування: Використання спеціальних методів, таких як термографія, вібраційний аналіз, чи випробування на проникнення струму для виявлення внутрішніх дефектів.
 4. Тестування ізоляції: Перевірка ізоляції обладнання для виявлення слабких місць, які можуть призвести до коротких замикань.
 5. Аналіз результатів: Експерти аналізують отримані дані та розробляють рекомендації щодо ремонту, заміни, чи профілактичного обслуговування.
 6. Сертифікація та документація: Після завершення обстеження складається звіт, який може використовуватися для сертифікації безпеки та як документація для майбутніх обстежень.
Регулярність обстеження
Частота та регулярність експертного обстеження обладнання під напругою зазвичай визначаються внутрішніми політиками підприємства, галузевими нормами та законодавством. Проте, в більшості випадків, такі обстеження рекомендується проводити щороку або при досягненні певної кількості робочих годин.