Експертне обстеження обладнання, що працює під тиском

Парові і водогрійні котли; Посудини, що працюють під тиском; Трубопроводи пари та гарячої води; Балони для зберігання та інше.
Інформація

Інформація

Експертне обстеження (технічне діагностування)
Експертне обстеження виконується з метою визначення технічного стану обладнання, встановлення можливості, доцільності, умов та строку подальшої його безпечної експлуатації, а також встановлення необхідності проведення ремонту, реконструкції чи виведення з експлуатації.
Експертне обстеження проводиться:
 • Після закінчення граничного терміну експлуатації
 • Перед проведенням реконструкції
 • У разі аварії чи пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості відновлення
 • У разі виявлення зношування (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення
 • В інших випадках відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або з ініціативи замовника (роботодавця).
Крім експертного обстеження, обладнання підлягає проведенню технічного огляду. У загальному вигляді класифікують такі види огляду: первинний, періодичний та позачерговий технічний огляд. Залежно від обсягу робіт останні можна розділити на частковий (ЧТО) та повний (ПТО) технічний огляд.
Загальна інформація
Обладнання, яке працює під тиском, відіграє важливу роль в численних промислових і комерційних процесах, включаючи хімічну промисловість, енергетику, нафтохімію, та інші галузі. Це обладнання зазвичай використовується для зберігання, перевезення, або обробки різних рідин або газів під високим тиском. Завдяки своїм функціональним можливостям, це обладнання стає ключовим компонентом виробництва. Проте, через високий тиск і небезпеку, пов'язану зі зберіганням та обробкою під тиском, експертне обстеження стає життєво важливим етапом для забезпечення безпеки та надійності роботи обладнання.
Значення експертного обстеження обладнання під тиском
Експертне обстеження обладнання під тиском - це систематична та комплексна перевірка стану обладнання, яке працює при високому тиску. Основна мета цього процесу полягає в забезпеченні належної безпеки працівників, запобіганні аваріям, а також в підтримці надійності та ефективності обладнання. Основні аспекти значення експертного обстеження включають:
 1. Безпека: Забезпечення безпеки працівників та оточуючого середовища є найважливішим аспектом в управлінні обладнанням під тиском. Експертне обстеження допомагає виявити будь-які дефекти або пошкодження, які можуть призвести до витоку газів або рідин під високим тиском та потенційної небезпеки для життя та здоров'я працівників.
 2. Запобігання аваріям: Високий тиск може створювати надзвичайно небезпечні ситуації, які можуть призвести до аварій, викидів, чи вибухів. Експертне обстеження допомагає виявити потенційні загрози та вжити заходів для їх запобігання.
 3. Підтримання надійності: Регулярне обстеження дозволяє виявляти будь-які ознаки зносу або відмови в обладнанні та здійснювати вчасний ремонт чи заміну компонентів, що може запобігти невідкладним ремонтам та зупинкам виробництва.
 4. Виконання нормативних вимог: В багатьох країнах існують суворі нормативи і правила щодо безпеки обладнання під тиском. Експертне обстеження допомагає підприємствам відповідати цим вимогам та уникати штрафів та юридичних проблем.
Етапи експертного обстеження
Процес експертного обстеження обладнання під тиском включає наступні етапи:
 1. Візуальний огляд: Експерти проводять візуальний огляд обладнання для виявлення видимих дефектів, тріщин, корозії, або інших ознак зносу чи пошкодження.
 2. Неруйнівні випробування: Використання спеціальних методів, таких як ультразвукове обстеження, радіографія, чи магнітогідродинамічне випробування для виявлення внутрішніх дефектів.
 3. Гідравлічні випробування: Застосування гідравлічних випробувань для перевірки герметичності обладнання та його здатності витримувати тиск.
 4. Вимірювання та тестування: Проведення вимірювань та тестувань параметрів обладнання, таких як тиск, температура, швидкість потоку рідини або газу, для перевірки їх відповідності нормам і специфікаціям.
 5. Аналіз результатів: Експерти аналізують отримані дані та розробляють рекомендації щодо ремонту, заміни, чи профілактичного обслуговування.
 6. Сертифікація та документація: Після завершення обстеження складається звіт, який може використовуватися для сертифікації безпеки та як документація для майбутніх обстежень.
Регулярність обстеження
Частота та регулярність експертного обстеження обладнання під тиском зазвичай визначаються внутрішніми політиками підприємства, галузевими нормами та законодавством. Проте, в більшості випадків, такі обстеження рекомендується проводити щороку або при досягненні певної кількості робочих годин.