Експертиза відповідності машин, механізмів, обладнання вимог законодавства з питань охорони праці і промислової безпеки

Оцінка відповідності машин, механізмів, обладнання вимог законодавства з питань охорони праці і промислової безпеки; Перевірка наявності дозволів органів державного нагляду за охороною праці на виготовлення засобів виробництва та застосування нових технологій та інше.
Інформація

Інформація

Проведення експертизи та подальше отримання Дозвіл Державної служби України з питань праці зумовлено вимогами статті 21 Закону України «Про охорону праці» та регламентується постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011р. (зі змінами). Так, роботодавець має отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначені в Додатку 2 до постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011р.

ТОВ «Східний ЕТЦ Держпраці» має дозвіл Державної служби України з питань праці на виконання даної експертизи з широким спектром повноважень.

Для проведення експертизи на вивчення спеціалістам ТОВ «Східний ЕТЦ Держпраці» необхідно надати Пакет документів згідно з переліком.

Наші експерти проведуть та, за бажанням Замовника, зареєструють експертизу у Державній службі України з питань праці.

До послуг Замовника допомога кваліфікованих спеціалістів з охорони праці у складанні необхідної документації та навчання персоналу.

Експертиза відповідності машин і механізмів: гарантія безпеки у промисловому виробництві


Експертиза відповідності машин і механізмів є важливим процесом, що забезпечує безпеку та ефективність промислових процесів. Вона передбачає ретельну перевірку обладнання для визначення його відповідності встановленим нормам і стандартам охорони праці.

Експертиза відповідності механізмів з питань охорони праці


Експертиза відповідності механізмів з питань охорони праці включає аналіз ризиків, що можуть виникнути під час експлуатації обладнання. Це дозволяє ідентифікувати потенційні небезпеки та запропонувати заходи для їх усунення чи мінімізації.

Експертиза відповідності машин з питань промислової безпеки


Експертиза відповідності машин з питань промислової безпеки зосереджується на перевірці, чи відповідає обладнання вимогам безпеки, встановленим для певного виду промислової діяльності. Це включає оцінку конструкційних особливостей, систем управління, захисних пристроїв та інших важливих параметрів.

Експертиза обладнання з питань промислової безпеки


Експертиза обладнання з питань промислової безпеки — це комплексний підхід до аналізу стану техніки на виробництві. Вона включає перевірку документації, технічний огляд обладнання та оцінку його відповідності сучасним вимогам безпеки.