Навчання з НПАОП Електрична безпека

1095,00
грн.
1600,00
грн.
НПАОП 40.1-1.28-98. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС);
НПАОП 40.1-1.07-01. Правил експлуатації електрозахисних засобів (ПЕЕЗ);
Правила улаштування електроустановок;
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;
Правила користування електричною енергією.